Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

neden tasarım


Endüstriyel tasarım, günümüz pazarlarının talep ettiği daha iyi, yeni ve özgün ürünlerin geliştirilip üretilebilmesi için yapılacak bir yatırımdır. Bu yatırım pazar payının, satışların, ürün karlılığının artışı veya marka kimliğinin oluşması, marka değerinin artışı şeklinde geri dönecektir.

Fiyat, kalite ve performans açısından birbirine yakın ürünlerin yer aldığı bir pazarda, firmaları birbirinden ayıran başlıca öğe tasarımları olacaktır. Endüstriyel tasarım ürüne; kullanıcı gözünde rakiplerinden değerli kılacak nitelikleri kazandırır.


Pazarda kalıcı olmak isteyen firmalar için şart olan marka kimliği; sadece kopya olmayan, firmaya özgün ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Endüstriyel tasarım bu markalaşmaya temel oluşturur.

Ürün tasarımı; ürünün estetik özelliklerinin ötesinde, ürün ile kullanıcı arasındaki algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkinin kurgulanışını kapsayan bir çalışmadır. Kazandırdığı bu niteliklerle ürün; kullanıcı ile iletişime geçer; kişiyi iter veya çeker , kullanım süresince yönlendirir ve tepki verir.


Tasarım çalışması ile kullanıcıların istek ve ihtiyaçları saptanarak, ürüne ait asli işlevler yanında ilave fayda ve konfor özellikleri yeni ürünlere aktarılabilir.

Endüstriyel tasarımın etkin kullanılması ve tasarım sürecinin yönetilmesi, firmaların ulusal ve küresel pazarlarda üstünlüğü kazanmaları açısından hayati bir önem taşır.

nasıl tasarım


Üründen beklenen işlev, firmanın ürün ile planladığı ticari beklenti, hedef pazarlar, olası proje kısıtlamaları (üretim,standartlar vb...), proje kaynak ve zaman planlaması konularını içeren tasarım iş tanımı (design brief) ile tasarımcı; firmanın beklentileri ile kullanıcılar arasında köprü vazifesi görecek ürün konseptleri oluşturur.


Konsept Araştırma

Yenilikçi, farklı ürün konseptleri geliştirebilmek için, kullanım süreci araştırması, kullanıcı profili belirleme, alternatif malzeme ve üretim yöntemleri, rakip ürünlerin analizleri ile sektördeki eğilimler incelenir.


Fikir Üretme, Eskiz

Tasarım iş tanımında tarif edilen maddelere uygun, mümkün olduğunca çok sayıda fikir, üzerinde tartışıp değerlendirilebilecek şekilde görünür hale getirilir. Ürün konseptleri hakkında; işlevsel nitelikler, biçim, renk, boyut, stil ve kullanıcı ilişkisi bilgileri elde edilir.


Detaylandırma, 3B Modelleme

Ürün konseptlerinden kabul edilenler, yeniden ele alınanlar veya birleştirilenler; boyutları, ergonomisi, malzeme özellikleri, görsel ve dokusal detayları, montajı, depolama ve ambalajlama özellikleri belirlenerek imalata uygun halde dijital ortamda modellenir.


Görselleştirme

Nihai ürün konseptleri, belirlenen özelliklerin firma yetkililerine ve kullanıcılara sunumu için gerçeğe en yakın hali ile görselleştirilir ve gerekirse ürünün ölçekli modelleri yapılır.


Ongun BİLSEL

Akıl Fikir Ürün Tasarım Ofisi

Placeholder image 

+90 536 7355645 +90 216 4184086

Bağdat Caddesi Rüştiye Sokak No:3 D:21 Kızıltoprak İstanbul Türkiye